Dünyada Büyük Ekonomiler için Para Tüccar Kılavuzu

Bir döviz başka bir ülkenin para değişimini gerektirir. Gibi forex spekülatörler keskin bir göz birden çok ülkede ekonomik faaliyet devam etmelidir.

Forex yoğun olarak dahil olmadan önce, dünyanın büyük ekonomileri ile aşina olmak için mantıklı. Bu temel analiz ve araştırma yaparak, büyük ekonomiler için ekonomik veri kaynakları nerede bulacağını öğrenmek, ve diğer ülkelere göre çeşitli ekonomik önlemler rütbe nerede anlamaya başlayacaksınız.

Dünyanın en Büyük Ekonomiler için IMF'NİN Ekonomik Verileri kullanarak

Ticaret planlarına ekonomik analiz çeşit dahil etmek isteyen tüccarları için bilgi özellikle zengin bir kaynak olarak, Uluslararası Para Fonu (IMF) ya da IMF resmi web sitesinde ücretsiz olarak araştırmacılar için mevcut uluslararası ekonomik veri geniş bir veritabanı yapar.

IMF genellikle Nisan ayında Eylül ya da her yılın Ekim ayında veritabanını günceller ve sonra.

Para tüccarları dünyanın önemli ekonomilerinin çoğunun büyüme, cari hesaplar, istihdam, enflasyon, ödemeler dengesi, ticaret dengesi, mali göstergeler, faiz oranları ve emtia fiyatları hakkında bilgi edinmek için bu veritabanını kullanabilirler.

IMF kadar 1980 olarak mevcut yıllık Tarihsel verileri kullanılabilir hale getirir. Buna ek olarak, her bir veri türü için tahminler önümüzdeki iki yıl daha uzun bazı temel göstergeler için bile sağlanır. Bazı ülkelerin verileri eksik olabilir IMF, ancak, uyarıyor.

Aşağıda Tablo #1 IMF'NİN çevrimiçi hizmeti kullanarak elde edilebilecek tarihi ve tahmin verilerinin geniş gösterir. Bu Bilgi geniş bir miktar da kolayca daha fazla analiz, raporlama ve grafik için Excel türü bir elektronik tabloya indirebilirsiniz.

IMF'NİN Dünya Ekonomik görünümü veritabanı, Nisan 2016 itibariyle büyük ekonomiler için mevcut ekonomik veriler çeşitliliği #Tablo 1: örnek Bir liste. Bu durumda, ekonomik veriler, Avustralya için geçerlidir listelenmiştir. 2016 için sayıları şu anda henüz tahmin değil.

Büyüme ile Dünya Ekonomileri sıralamasında

Genellikle ekonomik boyutu ölçmek için en yaygın standartlar büyüme önlemleri kullanımını içerir. Çoğu durumda, nominal Gayri Safi Yurtiçi hasıla ya da GSYİH veya Satın alma Gücü Paritesi ya da PPP GSYİH ekonomik karşılaştırma amacıyla kullanılacak. GSYİH bu geleneksel önlemler hem parasal olarak ifade edilir ve genellikle miktarı ise ülkeler ve bölgeler arasında karşılaştırmalar yapılıyor ise ABD Doları dönüştürülür.

Nominal GSYİH belirli bir dönemde belirli bir ülke veya bölge tarafından üretilen mal ve hizmetlerin son Pazar değerini temsil eder. Bu gözlem süresi genellikle bazı ülkelerin yıllık bazda rapor olsa da üç aylık olacak.

Ülkelerin ekonomileri ve bölgeler arasında nicel karşılaştırma yaparken Nominal GSYİH tahminleri genellikle bir ülke, bölge veya ekonomik bloğun ekonomik performansını değerlendirmek için kullanılır ve sık sık yararlıdır.

Nominal GSYİH yaşam maliyeti farklı ülkelerde görülen enflasyon oranı ya da gözlenen farklılıkları yansıtmamaktadır beri, bazı analistler bunun yerine kişi başına Satın alma Gücü Paritesi veya PPP içeren GSYİH ölçüsü kullanmayı tercih eder.

PPP GSYH çeşitli ülkeler ve coğrafi bölgeler arasında gözlemlenen yaşam standardı farklılıkları karşılaştırırken daha faydalı ekonomik bir kıstas olma eğilimindedir. Ayrıca, ekonomik rütbeli bir tedbir olarak GSYİH PPP kullanarak, bu genellikle gelişmiş ülkelerde görülen değişimin daha göreli az gelişmiş ülkeler sıralamasına yükseltecek.

Bir ülkenin ticaret ve ekonomi arasındaki ilişkiyi anlamak için de önemlidir. Başlıklı ekonomi ticaret önemi ile ilgili bir çalışmada: Ticaret ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Kanıtların Yeniden incelenmesi, araştırmacılar Busse ve Jens Königer bulduğu Matthias, ”İthalat Ve İhracat hacminin gecikmeli toplam GSYİH içindeki payı olarak” ekonomik büyüme “olumlu ve son derece önemli bir etkisi”vardı.

Küresel Ekonomik Büyüme Araştırma

Dünya Bankası gibi örgütleri takip etmek ve ekonomik toplama alt türleri ve bölgeler çeşitli küresel ekonomide büyüme oranlarının büyüme tahmini. Dünya Bankası, döviz yatırımcılarına döviz çiftleri uzun vadeli eğilimleri tahmin etmek için kullanabilirsiniz küresel ekonominin gelecekteki büyüme ile ilgili uzman tahminleri ve çeşitli toplama alt-türler ve bölgeler sağlar.

Dünya Bankası verileri ve tahminleri şu anda kullanılabilir için toplamları veya alt-tür gelişmiş ekonomiler yüksek gelirli ekonomiler, gelişmekte olan ekonomiler, düşük gelirli ekonomiler vardır: piyasa ve gelişmekte olan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan ekonomileri veya EMDEs ve BRICS ekonomilerinin geliştirilmesi.

Ayrıca, Dünya Bankası da ekonomik büyüme verileri ve bölgelere göre tahminler üzerinde bir dökümünü sağlar. Dünya Bankası tahminleri vardır şu anda mevcut bölgesel ekonomiler: Avrupa ve Orta Asya, Latin Amerika ve Karayipler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Sahra altı Afrika, Doğu Asya ve Pasifik, Güney Asya.

Dünya Bankası kendi web sitesi için tahminler sağlayan bir ekonomik büyüme verileri bir örnek — kendi web sitesinde tarihsel veri ve tahminleri kullanarak üretmek çizelgeleri örnek olarak Şekil 1'de gösterilen aşağıdaki Web sitesi ekran görüntüsü olarak tasvir edilir.

Dünya için öngörülen Dünya Bankası web sitesi gösteren küresel ekonomik büyüme beklentileri Şekil 1: Ekran, yanı sıra çeşitli bölge ve toplam ekonomik alt türleri olarak.

Dünyanın en iyi 10 ekonomisi Nominal GSYİH ( 2016 itibariyle )Sırada yer aldı

Dünya ekonomisinde ilk on büyük ekonomisi gayri safi yurtiçi ürünleri tarafından ayırt edilebilecek gelirin büyük ölçüde adaletsiz bir dağılım var. Bu on ekonomilerin GSYİH dünya ekonomisinin üçte ikisini, üçünü temsil eden üst 15 ekonomileri ile temsil eder. Kalan 172 ülke dünya ekonomisinin sadece 25'ini oluşturuyor.

Aşağıdaki listede Nominal GSYİH açısından dünyanın her büyük ekonomisi yer alıyor. Bu sıralarda Uluslararası Para Fonu ya da 2016 Nisan ayında yayınlanan IMF tarafından tutulan Dünya Ekonomik görünümü Veritabanı dayanmaktadır.

Ekonomi #1: Amerika Birleşik Devletleri – açısından nominal GSYİH olarak ölçülen geçerli ABD Doları, ABD ekonomisi sıralamasında dünyanın en büyük.

ABD ekonomisinin dünyanın gayri safi yurtiçi hasıla kuyruklu 24.5'i temsil eder, ve birçok tüccar dikkatle Dolar içeren döviz çiftleri gelecekteki eğilimlerin göstergesi olarak ABD ekonomik büyümesini izlemek.

Amerika Birleşik Devletleri bol kaynaklar ve teknoloji ile özellikle gelişmiş bir ekonomi iken, GSYİH için bir numaralı yeri PPP veya Satın alma Gücü Paritesi cinsinden ise iki numaraya Çin'den sonra verilmiş durumda. Çin trilyon 17.95 ABD $ile karşılaştırıldığında, 19, 4 trilyon dolarlık bir GSYİH vardır.

Ekonomi #2: Çin – Çin ekonomisi tamamen dönüştürülmüş bir merkezi planlı kapalı ekonomide 1970'ler için bir ihracat ve üretim merkezi " olarak günümüz. Çin ekonomisi eşit olarak imalat sektöründe yüzde 45'i ve hizmetler sektöründe yüzde 45 ile temsil edilir. PPP dayalı GSYİH içindeki Amerika Birleşik Devletleri dayak rağmen, nominal GSYİH olarak Amerika Birleşik Devletleri merkezli kalmaya devam ediyor.

Ekonomi #3: Japonya – Japon ekonomisi üçüncü sırada listede, ancak bırakır dördüncü ölçülen tarafından satın alma gücü paritesi. Japonya ekonomisi 2008 yılından bu yana durgunluk içinde olmuştur ve hala 2011 yılında ada ülkesi vuran büyük deprem ve tsunami etkileri etkisinde.

Son ekonomik büyüme son birkaç yıl içinde +yüzde 0.5 ve +2'si arasında olsa da, 4.12 trilyon dolarlık ekonomisi önümüzdeki altı yıl içinde %1'den daha az büyüyeceği öngörülmektedir.

Ekonomi #4: Almanya – dördüncü listede ise en güçlü ekonomi Avrupa. Alman ekonomisi en iyi araç, makine, kimyasallar ve ev aletleri ihracatı tanınıyor. Nitelikli işgücüne rağmen, göçmenler son akını bütün bölge ekonomilerine demografik sorunlar bir dizi yarattı.

Nominal GSYİH trilyon 0,33 $iken, satın alma gücü paritesi açısından Alman ekonomisinin boyutu 4.08 trilyon$. Kişi başına Almanya GSYH, ekonominin önümüzdeki birkaç yıl içinde bir veya iki oranında bir hızla büyüyeceği tahmin ile 46$, 893 var.

Ekonomi #5: Birleşik Krallık – at $2.85 trilyon, Birleşik Krallık sırada 5 numara listede. İNGİLTERE ekonomisi toplu hizmetleri, ülkenin GSYİH ' nın yüzde 75 kadar katkı. Tarım sadece yüzde bir katkı sağlarken, üretim ikinci en önemli katkı olarak hizmetleri takip ediyor.

Ülkenin işgücünün sadece %2'si istihdam ederken sadece GSYİH yüzde bir katkı rağmen, tarım kesimi, yurtiçi gıda ihtiyacının yüzde 60'ını üretir. İNGİLTERE ekonomisi şu anda belirsiz bölge, Avrupa Birliği ayrılmak seçmen niyeti gösterdiğini Haziran 2016 referandumdan sonra.

İNGİLTERE, AB Mevzuatı ve yeni ticaret anlaşmaları hazırlanacaktır de önümüzdeki iki yıl için ticaret anlaşmaları altında faaliyet gösterecek. Brexit sonuçları ekonomistler ekonomi endeksi yüzde GSYİH yüzde -9.5, her yerde bir düşüş yaşandığını, ticaret anlaşmaları mevcut piyasa yapısı yerine uygulanacak bağlı olabilir tahmini yol açmıştır.

Ekonomi #6: Fransa – at $3.40 trilyon, Fransa izler İNGİLTERE gibi altıncı Ülke Listesi. Yoksulluk ve yüksek yaşam standardı, ülkenin düşük oranı PPP GSYİH $41,180 kişi başına ayırt edilebilir. Fransa malların dünyanın en büyük ihracatçılar ve ithalatçılar biridir, ama ciddi baskı altında son birkaç yıl içinde geldi.

Fransa şu anda yüksek işsizlik ile mücadele, İşsizlik Oranı 2015 yılında yüzde 10.35 ulaşan var. Uluslararası Para Fonu (IMF) göre, Fransız GSYİH işsizlik önümüzdeki altı yıl içinde düşüş beklenirken artış bekleniyor.

Ekonomi #7: Hindistan – bir nominal olarak, GSYİH Hindistan oldu $2.09 trilyon, ancak, GSYİH üzerinde bir satın alma gücü paritesi bazında dolar kontrol trilyon koyar Hint ekonomisinde üçüncü sırada. Nedeniyle ülkenin yüksek nüfus, kişi başına düşen GSMH 6,162 dolar.

Ülke hala GSYİH yüzde 17, daha gelişmiş ekonomilerde daha yüksek olan tarım kesimi bağlıdır. Hizmetler sektörü önemli ölçüde GSYİH %57'si Sanayi, yüzde 26 katkısı ile artmıştır.

İhracat Hindistan'ın olumlu demografik ve sınırlı bağımlılık, yüksek tasarruf oranları ve yükselen bir orta sınıf, Hindistan dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olarak Çin sollama açmıştır.

Ekonomi #8: İtalya – gelen at sayısı sekiz on listesi ile $1.16 trilyon nominal GSYİH, İtalya devam ediyor birisidir en büyük ekonomilerinde Euro. Ekonomi engellerin bir dizi, yüksek işsizlik ve GSYİH yüzde 135.8 büyük bir kamu borcu da dahil olmak üzere karşı karşıya.

Buna ek olarak, ülke bankacılık sisteminin çöküşün eşiğinde. Bununla birlikte, ülkenin 2015 yılında olumlu ekonomik büyüme gördü. Satın alma gücü paritesi bazında, İtalya GSYİH trilyon 2.17 $$35,708 nin (PPP) başına düşen GSYİH ile tahmin edilmektedir.

Ekonomi #9: Brezilya – dokuzuncu en büyük ekonomisi üzerinde bir nominal GSYİH olarak koştu ciddi sorunlara 2015, düşmekten durgunluk ve bırakarak numara yedi numara 9 listesi. 1.77 trilyon dolarlık ekonomi 68 oranında katkı en üst düzeyde kesimi gibi hizmetleri vardır. Tarım %6 katkı sağlarken, üretim %26 oranında katkı sağlamaktadır.

2015 durgunluk ekonomisi -3.8 oranında bir negatif büyüme içine düştüğünü gördü, IMF ile 2018 yılına kadar tahmin değil, olumlu büyüme beklentileri ile. İşsizlik oranı aynı süre içinde yüzde 10,5 ulaşması bekleniyor. Satın alma gücü paritesi olarak Brezilya GSYİH 3, 19 trilyon dolar GSYİH (PPP) kişi başına $15, 614 olmasıdır.

Ekonomi #10: Kanada – at $1.55 trilyon, Kanada geçti Rusya — at $1.91 trilyon —onuncu noktada listesi. Kanada ekonomisi çoğunlukla emtia ve ham petrol fiyatları için önemli maruz kalma ile odaklı hizmetleri. Petrol fiyatlarındaki son düşüş sadece 2014 yılında 2015 karşı +yüzde 2,5 yılında yüzde 1,2 +için Kanada ekonomisinin büyüme sınırlıdır. (PPP) kişi başına GSYİH $45,553 ise GSYİH satın alma gücü paritesi olarak 1.6 trilyon$.

Diğer Önemli Ekonomiler – birkaç diğer ekonomileri eğilimi olması önemli döviz yatırımcılarına nedeniyle popülerlik onların para işlem gören çiftleri karşı ABD Dolar ve diğer büyük para. En büyük para birimi olarak Avro kullanan ve genel olarak Euro bölgesi olarak adlandırılan Avrupa Birliği'nin ekonomik blok var. Diğer önemli ekonomiler İsviçre, Avustralya ve Yeni Zelanda olanlar vardır.

İlginizi Çekebilir: